اخبار

.

نظر به مواد  آئین نامه مالی ومعاملاتی مبنی بر عقد تفاهمنامه داخلی بودجه دانشگاها با واحدهای تابعه در بخش بهداشت،درمان و آموزش وبا عنایت به تأکیدات ریاست محترم دانشگاه مبنی بر رعایت انظباط مالی در سال 1399، مدیریت و کارشناسان گروه برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه جلسات انعقاد تفاهم نامه بودجه سال 1399 واحدهای تحت پوشش دانشگاه را بر اساس عملکرد مالی سال قبل طی جدول زمانبندی آغاز نمود .لذا در همین راستا با عنایت به سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه به صورت بهینه لحاظ شد 


www.abadanums.ac.ir

كلمات كليدي : دانشکده علوم پزشکی , آبادان , تفاهم نامه

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 189558
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66540448 تعداد بازديد زيرپورتال: 1528557 اين زيرپورتال امروز: 3482 سایت در امروز: 103928 اين صفحه امروز: 141