چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

برگزاری نشست اعضای هیئت رییسه دانشکده علوم پزشکی آبادان با نمایندگان جنوب غرب خوزستان

بررسی شرایط تبدیل شدن دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه

1399/9/18 سه‌شنبه
برگزاری نشست اعضای هیئت رییسه دانشکده علوم پزشکی آبادان با نمایندگان جنوب غرب خوزستان
12>>>
نسخه قابل چاپ