چهارشنبه 28 مهر 1400  

بخشنامه ها

لیست.

نحوه محاسبه حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت

نحوه محاسبه مطالبات مرخصی مناطق محروم کارکنان
بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال 1400
بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال 1399
بخشنامه  تهیه و تنظیم بودجه سال 1398
بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال 1397
اخذ نظر سازمان برنامه و بودجه کشور قبل از ابلاغ کلیه بخشنامه ها و .... که دارای بار مالی می باشند
بودجه تفضیلی سال 97
لایحه بودجه سال 97
یک درصد از اعتبارات خود در جهت  توسعه ورزش همگانی و زیر ساختهای ورزش و امور جوانان
افزایش 10% حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح سال 96
تعیین ضریب حقوق اعضای هئیت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون خدمات کشوری سال
ممنوعیت افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایه گذاری مدت دار از جمله حسابهای دو منظوره توسط بانک ها برای دانشگاههای علوم پزشکی
امور آموزش و بهسازی امور اداری و استخدامی کشور در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی موثر قوانین و مقررات ادامه تحصیل کارمندان دولت
تصویب نامه تسویه حساب بدهی های سازمان بیمه سلامت،اجازه انتشار اوراق اسلامی
رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و صرفه جویی در هزینه ها
حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی(مصوبه شورای حقوق و دستمزد)
اصلاح عبارت صرفه جویی هزینه های دارویی بعبارت از محل اعتبارات مصوب مربوطه
حداقل 1تا 3 درصد از درآمد اختصاصی خود به بخش آموزش
تصویب مجاز بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تامین اعتبارات جدول 14 قانون بودجه سال 95
تصویب اضافه شدن عبارت در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط به سالجاری در صدر ماده 25
تعیین دکتر محمد باقر نوبخت بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور
پیش نویس برنامه عملیاتی سال 95
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مطالبات شرکت های تامین کننده و توزیع کننده ملزومات پزشکی