چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

1400/3/12 چهارشنبه

پایش کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجموعه معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی .

.
 پایش کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجموعه معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی در بخش مدیریت مالی و بودجه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
 .
آرشیو
كلمات كليدی :علوم پزشکی آبادانآبادانپایشمعاونت توسعه مدیریت ومنابع
نسخه قابل چاپ
بیشتر