چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

1400/4/1 سه‌شنبه

بازدید نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی و فرمانده سپاه شهرستان از درمانگاه شلمچه.

.
آقای سید لفته احمد نژاد نماینده محترم مردم شریف خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی و فرمانده سپاه شهرستان، پیش از ظهر سه شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰ از درمانگاه شلمچه بازدید کردند و از نزدیک میزان پیشرفت فیزیکی و نیازهای تجهیزاتی و تاسیساتی این پروژه مطلع شدند. در این بازدید ، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون بهداشت، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر و جمعی از کارشناسان مرتبط نیز حضور داشتند
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانمعاونت توسعه مدیریت ومنابعدرمانگاه شلمچهنماینده مردم خرمشهر و مینو شهر
نسخه قابل چاپ
بیشتر