چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

1400/3/13 پنجشنبه

پایش عملکرد واحدهای بودجه و مالی دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

.
 صبح روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، پایش عملکرد واحدهای بودجه و مالی دانشکده علوم پزشکی آبادان از جمله شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر، با حضور دکتر طالعی مسئول تیم پایش مالی وزارت بهداشت انجام شد.
 .
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکیآبادانپایش
نسخه قابل چاپ
بیشتر