چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

1399/9/15 شنبه

تقدیر و تشکر از کارشناسان به مناسبت روز حسابدار.

.
روز حسابدار
روز آفرینش ارزش های ماندگار گرامی باد
هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن
در روزگار آشفته ی امروز ارزشی است ماندگار


www.abadanums.ac.ir.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر