چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

1399/8/22 پنجشنبه

تامین اعتبار مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1398 واحدهای تابعه دانشکده.

.
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشکده علوم پزشکیآبادانپاداش پایان خدمت
نسخه قابل چاپ
بیشتر