چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

1399/12/25 دوشنبه

آخرین جلسه هیأت امنای دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال جاری.

.
پیش از ظهر امروز  آخرین جلسه هیأت امنای دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال جاری با حضور اعضای استانی و وزارتی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد۔
در این جلسه که دکتر علی خدادادی عضو اصلی کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشکده علوم پزشکی آبادان، دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشکده، معاونین و جمعی از مدیران عضو این هیأت حضور داشتند، در ابتدا گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ دانشکده علوم پزشکی آبادان توسط حسابرس دانشکده ارائه شد که مورد قبول و مطلوب اعضای هیئت امناء وزارت واقع شد۔
در ادامه این نشست پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشکده علوم پزشکی آبادان بعنوان دستور کار این نشست مطرح شد و ۹ مورد از این پیشنهادات تایید و به تصویب رسید

www.abadanums.ac.ir
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشکده علوم پزشکیآبادانجلسه هیات امناگزارش حسابرس
نسخه قابل چاپ
بیشتر