چهارشنبه 28 مهر 1400  

اخبار

1400/4/1 سه‌شنبه

جلسه بررسی نیازهای تجهیزاتی و تاسیساتی درمانگاه شلمچه با حضور معاونین دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

.
به منظور بررسی نیازهای تجهیزاتی و تاسیساتی درمانگاه شلمچه، و ایجاد تمهیدات لازم، جهت بهره برداری از این پروژه قبل از فرارسیدن ایام اربعین حسینی، جلسه ی هم اندیشی با حضور معاون محترم توسعه و مدیریت و منابع، معاون محترم بهداشت، قائم مقام محترم درمان، سرپرست محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی، سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان خرمشهر و جمعی از کارشناسان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان درستاد شبکه بهداشت و درمان خرمشهر برگزار شد.پس از اتمام این جلسه، از ساختمان درمانگاه مذکور بازدید بعمل آمد و ضمن ارائه راهکاریی جهت تسریع در رفع  نیازمندی ها، محل و مکان واحدهای مختلف بهداشتی، تشخیصی، درمانی، پشتیبانی و فوریتهای پزشکی در این مرکز جانمایی شد.
.
آرشیو
كلمات كليدی :دانشگاه علوم پزشکی آبادانمعاونت توسعه مدیریت ومنابعدرمانگاه شلمچه
نسخه قابل چاپ
بیشتر