پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

برگزاری جلسه خرید تجهیزات پزشکی و اداری مرکز بهداشت آبادان

رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد به همراه رئیس مرکز بهداشت آبادان خرید تجهیزات برخی از مراکز بهداشتی و پایگاهها را مورد بررسی قرار داد

1402/11/9 دوشنبه
برگزاری جلسه خرید تجهیزات پزشکی و اداری مرکز بهداشت آبادان

برگزاری جلسه ستاد راهبری امور درآمد، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

این جلسه با حضور دکتر اسمعیل ویسی معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه و دکتر زینب جوانمردی معاون غذا و دارو دانشگاه ، روساء ، مدیران ، روسای مالی ، کارشناسان اموردارویی بیمارستانهای تابعه ، مدیر مالی ، دبیر و کارشناس ستاد راهبری دانشگاه تشکيل شد.

1402/10/30 شنبه
برگزاری جلسه ستاد راهبری امور درآمد، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

برگزاری جلسه مرکز بهداشت آبادان

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز مرکز بهداشت آبادان برگزار گردید

1402/10/6 چهارشنبه
برگزاری جلسه مرکز بهداشت آبادان

برگزاری جلسه شبکه بهداشت و درمان شادگان

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان شادگان برگزار گردید

1402/10/6 چهارشنبه
برگزاری جلسه شبکه بهداشت و درمان شادگان

برگزاری جلسه بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار برگزار گردید

1402/10/5 سه‌شنبه
برگزاری جلسه بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار

برگزاری جلسه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان خرمشهر برگزار شد

1402/10/4 دوشنبه
برگزاری جلسه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

برگزاری جلسه بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان برگزار شد

1402/10/4 دوشنبه
برگزاری جلسه بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان

برگزاری جلسه بیمارستان شهید بهشتی آبادان

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز بیمارستان آیت اله شهید بهشتی آبادان برگزار شد

1402/10/3 یکشنبه
برگزاری جلسه بیمارستان شهید بهشتی آبادان

برگزاری جلسه اولویت بندی پروژه های بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

جلسه اولویت بندی پروژه های بهداشتی (محرومیت زدایی)جهت واگذاری به قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برگزار گردید

1402/9/22 چهارشنبه
برگزاری جلسه اولویت بندی پروژه های بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر

تشکر و قدردانی از کارشناسان بودجه و مالی ستاد دانشگاه به مناسبت گرامیداشت روز حسابدار

روز حسابدار روز آفرینش ارزش های ماندگار گرامی باد هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته ی امروز ارزشی است ماندگار

1402/9/15 چهارشنبه
 تشکر و قدردانی از کارشناسان بودجه و مالی ستاد دانشگاه به مناسبت گرامیداشت روز حسابدار

برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری مرکز بهداشت آبادان

خرید تجهیزات اجرای طرح پزشک خانواده شهری مرکز بهداشت آبادان

1402/8/15 دوشنبه
برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری مرکز بهداشت آبادان

برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری شبکه بهداشت و درمان شادگان

خرید تجهیزات اجرای طرح پزشک خانواده شهری مرکز بهداشت شادگان

1402/8/15 دوشنبه
برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری شبکه بهداشت و درمان شادگان

برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

خرید تجهیزات اجرای طرح پزشک خانواده شهری مرکز بهداشت خرمشهر

1402/8/15 دوشنبه
برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

تقدیم روکش اطلاعات مربوط به بودجه تفصیلی سال 1402 جهت تصویب هیأت امنای دانشگاه

روکش اطلاعات مربوط به بودجه تفصیلی سال 1402دانشگاه با توجه به پیش بینی منابع و برآورد هزینه ها در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و پژوهش جهت طرح و تصویب در جلسه هیئت امنای دانشگاه تقدیم شد

1402/7/30 یکشنبه
تقدیم روکش اطلاعات مربوط به بودجه تفصیلی سال 1402 جهت تصویب هیأت امنای دانشگاه

پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

پایش کارشناسان بودجه از شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

1402/6/1 چهارشنبه
پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

پایش کارشناسان بودجه از معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

1402/5/30 دوشنبه
پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از شبکه بهداشت و درمان شادگان

پایش کارشناسان بودجه از شبکه بهداشت و درمان شادگان

1402/5/25 چهارشنبه
پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از شبکه بهداشت و درمان شادگان
12345>>>
نسخه قابل چاپ