پنجشنبه 10 اسفند 1402  

تماس با ما(آدرس و شماره تلفن).

آدرس: آبادان- بلوار سالیا- میدان شهید دریاقلی- بین 30 متری و 40 متری ذوالفقاری-دانشگاه علوم پزشکی آبادان -طبقه اول واحد بودجه

تلفن: جهت ارتباط با ما با شماره  53384016-061  تماس حاصل فرمایید.

شماره های داخلی:
رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد      2166
کارشناسان اعتبارات هزینه ای (عمومی)               2170
کارشناسان اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای    3333
کارشناس اعتبارات ردیف ای ابلاغی                     2000