پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

1402/8/1 دوشنبه

بارگذاری مدارک و مستندات کارکنان انتقالی در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه کل کشور .

در راستای انتقال اعتبارات حقوق و مزایای پرسنلی کارکنان انتقالی، فرایند بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه کل کشور در حال انجام می باشد. .

.
در راستای انتقال اعتبارات حقوق و مزایای پرسنلی کارکنان انتقالی،  فرایند بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه کل کشور در حال انجام می باشد. به گزارش  مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه به منظور انتقال اعتبارات پرسنلی کارکنان انتقالی، فرمهای پرسنلی شماره 1 و 2 به همراه احکام پرسنلی دانشگاه های مبدأ و مقصد در این سامانه بارگذاری می گردد
بدیهی است عدم ثبت اطلاعات این کارکنان در سامانه مذکور باعث اختلال در پرداخت حقوق سال 1403 این کارکنان خواهد شد..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر