پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

1402/9/6 دوشنبه

بازدید از پروژه های عمرانی وزارت نفت.

.
روز شبنه مورخ 1402/9/6 رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد سرکار خانم سعیده خزاعل بهمراه نماینده وزارت نفت جناب آقای مهندس نیک اندام و رئیس اداره تلفیق بودجه  سرکار خانم خدیجه نصرتی و رابط دفتر فنی جناب آقای مهندس غفاری از پروژه های تفاهمنامه شده با وزارت نفت جهت گزارش روند پیشرفت پروژه ها و دریافت اعتبار بازدید بعمل آمد..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر