پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

1402/7/23 یکشنبه

تکمیل موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی .

موافقتامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی درسال 1402 تکمیل گردید.

.

به گزارش  مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، فرم های  موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال 1402 پس از بارگزاری اطلاعات تکمیل و به تأیید ریاست محترم دانشگاه رسید.
اطلاعات مربوط به فرم های موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال 1402 پس از تلاش های بی وقفه کارشناسان این مدیریت جمع آوری و در سامانه مبادله موافتنامه بارگزاری شد. لازم به ذکر است اطلاعات مرتبط با موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی پس از بارگذاری در سامانه مبادله موافقتنامه و اخذ تأیید ریاست محترم دانشگاه در مرحله تأیید نهایی توسط ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  قرار گرفته است
پروژه ها به شرح ذیل:

-تامین تجهیزات درمانی بیمارستانها
-تعمیر و تجهیز پایگاه های اورژانس
-تعمیر و تجهیز پایگاه های سلامت
-تعمیر و تجهیز خانه های بهداشت
-تعمیر و تجهیز مراکز جامع سلامت
-تعمیر و تجهیز مرکز ففوریتهای پزشکی 

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر