پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

1402/8/30 سه‌شنبه

نهایی نمودن موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی.

.
پروژه ها:
-تامین فضای آموزشی
-تعمیرات اساسی بیمارستانها
-بهبود استاندارد بیمارستانها
-تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات بخش آموزش
-احداث مرکز قلب خرمشهر .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر