پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/6/1 چهارشنبه

پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از شبکه بهداشت و درمان خرمشهر .

پایش کارشناسان بودجه از شبکه بهداشت و درمان خرمشهر.

.
 به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان:  روز چهار شنبه مورخ 1402/06/01 در دفتر رئیس امور مالی  و با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان  جناب آقای دکترقاسم کریمی و رئیس امور مالی جناب آقای عادل رادفر و کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم و محمود موسی پور  کلیه هزینه ها و پرداختها (اعتبارات جاری و اختصاصی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت،هدف از پایش مذکور رسیدن به یک شاخص (هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها )بوده و همچنین پیشبرد هزینه ها براساس تفاهم نامه ثبت شده می باشد
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر