پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/6 چهارشنبه

برگزاری جلسه مرکز بهداشت آبادان .

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز مرکز بهداشت آبادان برگزار گردید.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان:روز چهار شنبه مورخ 1402/10/06  کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم  ، عبدالکریم آلبوغبیش ، محمود موسی پور  و صالح طیبی نژاد به همراه مسئول حسابداری مرکز بهداشت آبادان جناب آقای حسن اسماعیلی وکارشناس امور مالی جناب آقای سید احمد هاشمی نصر جلسه ای در راستای کاهش مصارف و رسیدن به یک شاخص(هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها) در دفتر بودجه تشگیل شده و همچنین نکاتی در خصوص لزوم تغییر رویه در مدیریت هزینه و خلق منابع و مدیریت مصرف مطرح و مسئول امور مالی چالش های حوزه خود بحث و تبادل نظر شد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر