پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/5 سه‌شنبه

بازید از پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی شادگان.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان:روز سه شنبه مورخ 1402/10/05 رئیس اداره تلفیق و بودجه ریزی عملیاتی سرکار خانم خدیجه نصرتی و کارشناس تملک دارایی های سرمایه ای سرکار خانم فروغ خیش کار به همراه کارشناس مسئول بودجه شبکه بهداشت و درمان شادگان سرکار خانم شهناز دورقی از پایگاههای فوریتهای پزشکی دارخوئین ، پایگاه اورژانس خوردورق،پایگاه غیر ضمیمه سعدی،پایگاه غیر ضمیمه سیدعلوان و پایگاه غیر ضمیمه مشمولی جهت بررسی وضعیت موجود (ساختمان و تجهیزات) و پیگیری اعتبار لازم جهت تکمیل و توسعه و تجهیز پروژه ها بازدید بعمل آورد.
.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر