پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/4 دوشنبه

برگزاری جلسه شبکه بهداشت و درمان خرمشهر.

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان خرمشهر برگزار شد.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز دوشنبه مورخ 1402/10/04  رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد سرکار خانم سعیده خزاعل و کارشناس بودجه جناب آقای بهروز قیم  به همراه مدیر داخلی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) جنای آقای سید مهدی ضیایی و رئیس امور مالی شبکه بهداشت و درمان خرمشهر جناب آقای عادل رادفر وکارشناس جناب آقای ایرج جعفری جلسه ای در راستای کاهش مصارف و رسیدن به یک شاخص(هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها) در دفتر بودجه تشگیل شده و همچنین نکاتی در خصوص لزوم تغییر رویه در مدیریت هزینه و خلق منابع و مدیریت مصرف مطرح و مسئول امور مالی چالش های حوزه خود بحث و تبادل نظر شد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر