پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/6 چهارشنبه

بازید از پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی خرمشهر.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز چهارشنبه مورخ 1402/10/06 کارشناس تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سرکار خانم فروغ خیش کار به همراه آقای محمدرضا نعیمی کارشناس مسئول عملیات اورژانس از پایگاههای فوریتهای پزشکی 612 خرمشهر و پایگاه جاده ای اهواز جهت بررسی وضعیت موجود (ساختمان و تجهیزات) و پیگیری اعتبار لازم جهت تکمیل و توسعه و تجهیز پروژه ها بازدید بعمل آورد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر