پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/8/15 دوشنبه

برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری مرکز بهداشت آبادان.

خرید تجهیزات اجرای طرح پزشک خانواده شهری مرکز بهداشت آبادان.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: طی جلسات متعدد در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت شهری طرح پزشک خانواده در روز چهارشنبه 1402/7/19 و روز دوشنبه مورخ 1402/8/15  که با حضور رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد سرکار خانم سعیده خزاعل و رئیس مرکز بهداشت آبادان جناب آقای مهندس جعفر ربیحاوی و مسئول گسترش سرکار خانم مرجان امانی فر و کارشناس بودجه سرکار خانم مریم مهدوی برگزار گردید
هدف از این جلسه خرید تجهیزات و ملزومات مصرفی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه ، افزایش دسترسی عادلانه مردم و بهره مندی از خدمات سلامت فعال و با کیفیت ، توانمند سازی خانواده جهت خود مراقبتی و... مطرح گردید.

..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر