پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/8/15 دوشنبه

برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری شبکه بهداشت و درمان شادگان.

خرید تجهیزات اجرای طرح پزشک خانواده شهری مرکز بهداشت شادگان.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: در روز دوشنبه مورخ 1402/8/15 جلسه ای با حضور رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد سرکار خانم سعیده خزاعل و رئیس امور مالی دانشگاه جناب آقای عادل دریس و مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان جناب آقای دکتر نوراله طاهری ، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شادگان جناب آقای دکتر روح اله شکری و مسئول گسترش سرکار خانم مرجان امانی فر و کارشناس بودجه سرکار خانم مریم مهدوی و مسئول تدارکات جناب آقای امین مرواریدی برگزار شد
هدف از این جلسه خرید تجهیزات و ملزومات مصرفی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه ، افزایش دسترسی عادلانه مردم و بهره مندی از خدمات سلامت فعال و با کیفیت ، توانمند سازی خانواده جهت خود مراقبتی و... مطرح شد.
.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر