پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/9/22 چهارشنبه

برگزاری جلسه اولویت بندی پروژه های بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر.

جلسه اولویت بندی پروژه های بهداشتی (محرومیت زدایی)جهت واگذاری به قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برگزار گردید .

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز چهارشنبه مورخ 1402/9/22 با حضور رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد سرکار خانم سعیده خزاعل و به همراه معاونت اجرایی بهداشت جناب آقای دکتر فرشید بهشتی و مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر جناب آقای دکتر قاسم کریمی و سرپرست اداره توسعه منابع فیزیکی،امور عمرانی و تجهیزاتی جناب آقای مهندس علی میرشکاک در دفتر بودجه در راستای همکاری مشترک استانداری خوزستان و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در خصوص محرومیت زدایی و پیشرفت منطقه ای تشگیل گردید که در جلسه فوق مقرر شد واحدهای بهداشتی موجود با قدمت بیش از 35 سال جایگزین شوند
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر