پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/5/25 چهارشنبه

پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از شبکه بهداشت و درمان شادگان.

پایش کارشناسان بودجه از شبکه بهداشت و درمان شادگان.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان:روز چهارشنبه مورخ 1402/5/25 در دفتر رئیس امور مالی  و با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان جناب آقای دکتر نوراله طاهری و رئیس امور مالی جناب آقای حسین کنجکاو  و رئیس بودجه شبکه شادگان سرکار خانم شهناز دورقی و کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم و محمود موسی پور و سرکار خانم فروغ خیش کار کلیه هزینه ها و پرداختها (اعتبارات جاری و اختصاصی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت،هدف از پایش مذکور رسیدن به یک شاخص (هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها )بوده و همچنین پیشبرد هزینه ها براساس تفاهم نامه ثبت شده می باشد
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر