پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/5/24 سه‌شنبه

پایش گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد از معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری دانشگاه.

پایش کارشناسان بودجه از معاونت آموزش،تحقیقات و فناوری دانشگاه.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز سه شنبه مورخ 1402/5/24 در دفتر رئیس امور مالی و با حضور معاون آموزش جناب آقای دکتر حمیدرضا زاهری و رئیس امور مالی جناب آقای مرتضی دهباشی و کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم و صالح طیبی نژاد کلیه هزینه ها و پرداختها (اعتبارات جاری و اختصاصی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت،هدف از پایش مذکور رسیدن به یک شاخص (هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها )بوده و همچنین پیشبرد هزینه ها براساس تفاهم نامه ثبت شده می باشد
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر