پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/6 چهارشنبه

برگزاری جلسه شبکه بهداشت و درمان شادگان .

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان شادگان برگزار گردید.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز چهار شنبه مورخ 1402/10/06  کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم  و عبدالکریم آلبوغبیش و محمود موسی پور به همراه کارشناس بودجه شبکه بهداشت و درمان شادگان سرکار خانم شهناز دورقی جلسه ای در راستای کاهش مصارف و رسیدن به یک شاخص(هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها) در دفتر بودجه تشگیل شده و همچنین نکاتی در خصوص لزوم تغییر رویه در مدیریت هزینه و خلق منابع و مدیریت مصرف مطرح و مسئول امور مالی چالش های حوزه خود بحث و تبادل نظر گردید.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر