پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/5 سه‌شنبه

برگزاری جلسه بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار .

جلسه تطابق منابع موجود در اختیار با مصارف برآوردی مورد نیاز بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار برگزار گردید.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز سه شنبه مورخ 1402/10/05  کارشناسان بودجه جناب آقای بهروز قیم  و سرکار خانم نسرین صادقی به همراه رئیس امور مالی بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار جناب آقای ابراهیم امیری فخر جلسه ای در راستای کاهش مصارف و رسیدن به یک شاخص(هزینه ثابت و تطابق آن با درآمدها) در دفتر بودجه تشگیل شده و همچنین نکاتی در خصوص لزوم تغییر رویه در مدیریت هزینه و خلق منابع و مدیریت مصرف مطرح و مسئول امور مالی چالش های حوزه خود بحث و تبادل نظر گردید.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر