پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/10/4 دوشنبه

بازید از پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی آبادان.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 رئیس اداره تلفیق و بودجه ریزی عملیاتی سرکار خانم خدیجه نصرتی به همراه آقای محمدرضا نعیمی کارشناس مسئول عملیات اورژانس از پایگاههای فوریتهای پزشکی مرکز601 میدان طیب و مرکز 602 ایستگاه 10 بهار جهت بررسی وضعیت موجود (ساختمان و تجهیزات) و پیگیری اعتبار لازم جهت تکمیل و توسعه و تجهیز پروژه ها بازدید کردند.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر