پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/7/30 یکشنبه

تقدیم روکش اطلاعات مربوط به بودجه تفصیلی سال 1402 جهت تصویب هیأت امنای دانشگاه.

روکش اطلاعات مربوط به بودجه تفصیلی سال 1402دانشگاه با توجه به پیش بینی منابع و برآورد هزینه ها در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و پژوهش جهت طرح و تصویب در جلسه هیئت امنای دانشگاه تقدیم شد.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه مطابق با فرآیند همه ساله این مدیریت، روکش اطلاعات مربوط به بودجه تفصیلی سال 1402 دانشگاه با توجه به پیش بینی منابع و برآورد هزینه ها در بخش های آموزش، بهداشت و درمان و پژوهش به همت کارشناسان این مدیریت تکمیل و جهت طرح و تصویب در جلسه هیئت امنای دانشگاه تقدیم گردید و همچنین در این جلسه کلیه شاخص ها و اطلاعات بودجه تفضیلی مورد تائید هیات امناء قرار گرفت 
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر