پنجشنبه 10 اسفند 1402  

اخبار

1402/8/15 دوشنبه

برگزاری جلسه مراکز جامع سلامت شهری شبکه بهداشت و درمان خرمشهر.

خرید تجهیزات اجرای طرح پزشک خانواده شهری مرکز بهداشت خرمشهر.

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان: در روز دوشنبه مورخ 1402/8/15 جلسه ای  با حضور رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد سرکار خانم سعیده خزاعل و رئیس اداره اعتبارات دانشگاه جناب آقای خالد خلفی و رئیس مرکز بهداشت شادگان جناب آقای ابوالمحمد نوذرپور و کارشناسان آن مجموعه و مسئول گسترش سرکار خانم مرجان امانی فر و کارشناس بودجه سرکار خانم مریم مهدوی  و مسئول تدارکات جناب آقای امین مرواریدی برگزار شد
هدف از این جلسه خرید تجهیزات و ملزومات مصرفی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه ، افزایش دسترسی عادلانه مردم و بهره مندی از خدمات سلامت فعال و با کیفیت ، توانمند سازی خانواده جهت خود مراقبتی و... مطرح شد.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر