پنجشنبه 10 اسفند 1402  

آموزش

1399/5/28 سه‌شنبه

برگزاری آزمون الکترونیکی کاربرد ABC در بودجه بندی عملیاتی .

.
مورخ 99/5/28 روز سه شنبه ویزه کارشناسان بودجه و مالی ستاد دانشکده علوم پزشکی و همچنین واحدهای تابعه بصورت آزمون الکترونیکی برگزار گردید.
آرشیو
كلمات كليدی :آزمونالکترونیکیآبادانعملیاتیبودجه بندی
نسخه قابل چاپ
بيشتر