پنجشنبه 10 اسفند 1402  
1397/2/19 چهارشنبه

امام رضا(ع) پنهان‌ کننده‌ کار نیک‌ ( پاداشش‌ ) برابر هفتاد حسنه‌ است‌ و آشکار کننده‌کار بد سرافکنده‌ است‌ ، و پنهان‌ کننده‌ کار بد آمرزیده‌ است‌.

.
.
آرشیو